In heel Nederland zijn tal van plaatsen die meedoen aan wereldlichtjesdag. Elk jaar komen er weer meer plaatsen bij. In Friesland doen, naast Bolsward, de volgende plaatsen mee:

  • Bolsward 

  • Drachten

  • Heerenveen

  • Sneek

  • Metslawier

Meer informatie over de desbetreffende plaatsen kunt u vinden op de www.wereldlichtjesdag.nl